Rasipač MR

Rasipač gnojiva namijenjen je za rasipanje mineralnih, granuliranih i praškastih gnojiva. Konstrukcija MR omogućava jednako rasipanje po cijeloj širini. Uređaj sa dva zasuna omogućava rasipanje samo u desnu ili samo u lijevu stranu. Sa ručicama za regulaciju omogućeno je jako precizno reguliranje količine gnojiva.