Svrdlo Ø200mm Cijena bez PDV-a 1.500,00 kn Cijena sa PDV-om 1.875,00 kn
Svrdlo Ø300mm Cijena bez PDV-a 1.800,00 kn Cijena sa PDV-om 2.250,00 kn
Svrdlo Ø400mm Cijena bez PDV-a 2.100,00 kn Cijena sa PDV-om 2.625,00 kn
Svrdlo Ø500mm Cijena bez PDV-a 2.600,00 kn Cijena sa PDV-om 3.250,00 kn