Za više kataloških brojeva odvojiti sa ; (npr. 296404A3; 706525A2 )